Bunnik,
09
oktober
2015
|
15:30
Europe/Amsterdam

Betere huisvesting voor mens én dier

De Stroomversnelling is in volle vaart. Inmiddels zijn al veel huizen gerenoveerd naar de zogeheten nul-op-de-meter-woning (NOM). Tijdens het renoveren houden we rekening met alle aspecten van duurzaamheid, dus ook met de fauna.

De Stroomversnelling is een omvangrijk project waarin tijd een belangrijke factor is. Daarom vroeg BAM Woningbouw met drie andere bouwers en verschillende woningcorporaties om een experimentele ontheffing van regels uit de Flora- en faunawet. Dat betekent niet dat we geen aandacht hebben voor onze omgeving. We blijven verantwoordelijk omgaan met dieren die we aantreffen rondom woningen. Dit is ook een belangrijke voorwaarde voor de ontheffing die het ministerie van Economische Zaken ons gaf voor één jaar.
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Op tijd verhuizen
We zorgen er samen met een ecoloog voor dat dieren zo min mogelijk hinder ondervinden van de renovaties. De ecoloog voert al vroeg een omgevingscheck uit en inventariseert waar huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen zich bevinden. Hierbij wordt – volgens specifieke voorschriften – ook rekening gehouden met het broedseizoen of juist de koude winter. We moeten ruim voor het begin van die kwetsbare periode ervoor zorgen dat de dieren terecht kunnen op een ander plek.

Meer plek voor meer dieren
Daarnaast realiseren we bij iedere NOM-woning vier verblijven: voor huismussen achter de dakgoot en in de energiemodule, voor gierzwaluwen achter de dakgoot en voor vleermuizen in de kopgevel. In veel gevallen betekent dat een vooruitgang ten opzichte van de eerdere situatie. Zo hebben nog meer dieren de mogelijkheid om zich te vestigen. Iets dat iedereen alleen maar kan toejuichen.

Natuurbehoud op lange termijn
De Stroomversnelling draagt bij aan een langetermijndoelstelling van het ministerie in het verminderen van uitstoot van broeikasgassen. Want zonder maatregelen hiertegen worden flora en fauna ernstig bedreigd. Met de aanpak die nu wordt gehanteerd, geniet iedereen nog lang van zijn huis – mens én dier.

Contactinformatie
photo:Hans Kerkhof
Hans Kerkhof
Projectmanager
+31 (0)6 21 26 31 22
Deel deze release
Deel op: Twitter
Deel op: Facebook
Deel op: LinkedIn
Laatste nieuws