Bunnik,
02
juni
2017
|
15:02
Europe/Amsterdam

Dag 3: Een slimme oplossing begint met samen vooruitkijken

Klaartje Molthof, manager Commercie bij BAM Wonen over Smart Solutions, het dagthema van 1 juni op de PROVADA in de Amsterdamse RAI.

Weet je wat in mijn ogen pas écht slim is? Problemen oplossen voordat ze urgent worden. Al vroeg een vooruitziende blik ontwikkelen voor wat later gaat spelen. Dat kan door met elkaar in gesprek te blijven. Dat doen we op de PROVADA volop, maar vooral met elkaar en niet met de (toekomstige) bewoners van onze projecten. De volgende editie PROVADA meets Huishoudbeurs? 

Crisis, te weinig werk! Krapte, te veel werk! We moeten iets doen. En het liefst nú. We laten ons als vastgoedbranche vaak leiden door de waan van de dag en reageren op problemen die zich op dat moment voordoen. Hierdoor rennen we eigenlijk achter de feiten aan. Want een oplossing die vandaag slim is, is morgen alweer achterhaald. Sta daarom af en toe bewust stil, haal diep adem en bekijk de markt van een afstand. Waar draait het nu echt om? Wat speelt er in de toekomst, waar we als branche nu al over kunnen nadenken?

Net zo slim als ome Willem

Dat denkwerk hoeven we niet alleen te verrichten. Integendeel. Betrek juist meerdere partijen, binnen en buiten de vastgoedbranche. Door met meerdere mensen te brainstormen, bekijk je een probleem vanuit verschillende invalshoeken en dat levert vaak verrassende inzichten op. Bovendien ben je dan nóg slimmer bezig, omdat je vanuit gezamenlijke inzichten een oplossing bedenkt voor de problemen van meerdere partijen. Hierdoor heeft de oplossing meer effect en draagvlak. Het is als het liedje van Ome Willem: Deze vuist op deze vuist, deze vuist op deze vuist, deze vuist op deze vuist en zo klim ik naar boven. In grotemensentaal: samen komen we verder en tot een hoger niveau.

PROVADA meets Huishoudbeurs

Slimme oplossingen bedenken begint ook met het stellen van slimme vragen aan de juiste mensen. Vergeet vooral onze doelgroep niet. Sluit wat wij als branche ‘slim’ vinden ook aan bij wat kopers en huurders willen? Men beweert dat vrouwen de beslissers zijn bij de huur of aankoop van een huis. Ik zeg: zet deze ‘dames’ aan tafel met de ‘heren’ uit de vastgoedwereld voor een goed gesprek met elkaar over de woonwensen van de toekomst. Provada meets Huishoudbeurs. Zo kunnen we toetsen of onze denkrichting de goede is.

Uitdagingen van de toekomst

Een thema om over na te denken, is bijvoorbeeld de deeleconomie. Nu worden vooral spullen en auto’s gedeeld, maar in de toekomst kan het ook om woningen gaan. Waar zitten dan de knelpunten van de verschillende betrokkenen, van financiers tot eindgebruikers? Denk bijvoorbeeld aan de spanning tussen eigenaarschap en een zorgvuldige omgang met de woning die gedeeld wordt. Het slim oplossen van de uitdagingen van de toekomst begint met het nú naar elkaar uitspreken van je eigen knelpunten en angsten, op basis van transparantie en vertrouwen.

Vooruit blijven denken

Bij BAM denken we ook vooruit. Neem de Nul-Op-de-Meter-woningen: huizen die evenveel of meer energie opwekken dan nodig is voor het huis(houden). Een mooie ontwikkeling op het gebied van duurzaamheid. Maar het levert ook nieuwe vraagstukken op. Wat kunnen we bijvoorbeeld doen met het overschot aan energie dat door deze woningen opgewekt wordt? Door steeds een stap vooruit te denken, blijven we in beweging en jagen we - zoals een vliegwiel - nieuwe initiatieven aan. Niet vanuit urgentie, maar vanuit ambitie!

 

 

 

 

 

Foto gemaakt bij de stand van Mitsubishi en Alklima - Tekort aan arbeidskrachten in de toekomst voor de bouw oplossen door nú met elkaar aan de slag gaan, door te investeren in slimme inzet van nieuwe technologieën in de bouw. 

Deel deze release
Deel op: Twitter
Deel op: Facebook
Deel op: LinkedIn
Laatste nieuws