Bunnik,
03
mei
2016
|
13:33
Europe/Amsterdam

Dé nieuwbouw oplossing voor huisvesting vergunninghouders

BAM Woningbouw denkt mee over de huisvesting van vluchtelingen met een status die een veilig heenkomen zoeken in Nederland. BAM heeft een snelle, betaalbare en duurzame nieuwbouw oplossing ontwikkeld voor de actuele woonopgave van woningcorporaties en gemeenten.

‘Goede huisvesting van asielzoekers met een verblijfsvergunning is een groot maatschappelijk en ingewikkeld probleem’. Aan het woord is Joost Nelis, directeur van BAM Woningbouw. ‘In het hele land moeten de komende jaren extra woningen komen voor asielzoekers met een verblijfsvergunning, de zogenaamde vergunninghouders. Aan woningcorporaties en gemeenten de opgave om aan deze behoefte te voldoen. BAM Woningbouw denkt mee over deze woonopgave en biedt corporaties en gemeenten op zeer korte termijn betaalbare, duurzame woningen voor statushouders.’

BAM Wooncollectie
BAM Woningbouw is in gesprek met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) dat specifieke eisen stelt aan de te bouwen woningen. Naar aanleiding van deze gesprekken heeft BAM Woningbouw een gepaste oplossing bedacht voor de vraag vanuit de markt. De BAM Wooncollectie leent zich hier perfect voor, aldus Nelis: ‘De BAM Wooncollectie is een beproefd, kwalitatief hoogwaardig product dat in korte tijd is te realiseren. We hebben dit product weten te vereenvoudigen zodat het op korte termijn geschikt te maken is voor huisvesting van vergunninghouders.’

Volgens Nelis biedt BAM Woningbouw op deze manier zowel een oplossing voor de korte als de lange termijn: ‘Zodra de vergunninghouders de woning verlaten, zijn de woningen met een aantal relatief kleine ingrepen zo weer geschikt voor sociale huur.’ Bovendien ontvangen woningcorporaties als extra stimulans voor het huisvesten van vergunninghouders een subsidie van de Rijksoverheid en garandeert het COA dat de woningen vijf jaar worden bewoond.

Integratie
BAM onderschrijft de visie van gemeenten en woningcorporaties om vergunninghouders goede huisvesting te bieden en om daarbij een goede ruimtelijke spreiding na te streven. Nelis licht toe: ‘Door gebruik te maken van de BAM Wooncollectie kun je de woningen opnemen in de verdere woonontwikkelingen van een wijk. Dit zorgt voor een goede samenstelling in een wijk en helpt volgens ons bij de acceptatie en integratie in de Nederlandse samenleving.’

BAM Woningbouw verwacht nog dit jaar het eerste project te realiseren. De eerste gesprekken met geïnteresseerde corporaties zijn al gevoerd. 'We kunnen snel schakelen. Zodra de omgevingsvergunning verleend is, kunnen we binnen een week starten.'

Contactinformatie
photo:Joost Nelis
Joost Nelis
Statutair Directeur
030 659 89 44
Deel deze release
Deel op: Twitter
Deel op: Facebook
Deel op: LinkedIn
Laatste nieuws